Stafmedewerker

Sofie Sap

Praktische vragen omtrent het inschrijven kan je stellen aan Sofie Sap, stafmedewerker bij Sint-Michiel. Je kan een bericht sturen via smartschool of e-mail.

sofie.sapsint-michiel.be
051/62 12 01

Pedagogisch coördinator

Lieselot Anckaert

Met inhoudelijke vragen of suggesties m.b.t. het aanbod kan je terecht bij Lieselot Anckaert, pedagogisch coördinator van Sint-Michiel. Je kan een bericht sturen via smartschool of e-mail.

lieselot.anckaertsint-michiel.be
051/62 12 05