Help

Klik op de vraag die het best bij uw probleem past

Antwoord

De aanmeldingsprocedure is afhankelijk van het type medewerker. We onderscheiden twee types medewerkers:

  • Personeelsleden binnen de ARKORUM of Sint-Michiel scholengroepen
  • Externe medewerkers: personeelsleden verbonden aan scholen die geen onderdeel zijn van ARKORUM / Sint-Michiel

Indien u een personeelslid bent binnen de ARKORUM / Sint-Michiel scholengroep beschikt u automatisch over een Office365 e-mailadres. U kunt met behulp van dit Office365 e-mailadres via Single Sign-On toegang verkrijgen tot deze webapplicatie. Klik hiertoe op de groene knop 'ARKORUM/Sint-Michiel personeel - Office365' die u te zien krijgt op de aanmeldingspagina. U wordt automatisch doorverwezen naar de Office365 aanmeldingspagina. Voer hier uw Office365 e-mailadres en bijhorend wachtwoord in. Indien u de correcte aanmeldingsgegevens ingevoerd heeft, wordt u automatisch ingelogd op deze webapplicatie en kunt u van start gaan!

Indien u een extern medewerker bent dient u de ICT dienst te contacteren. Hierbij zal u een persoonlijk e-mailadres dienen op te geven dat zal gebruikt worden om u op deze webapplicatie te identificeren. Van zodra u geregistreerd wordt in de applicatie zal u een e-mail ontvangen. Volg de instructies in deze e-mail om uw account te activeren. Na activatie krijgt u nogmaals een e-mail met daarin uw login gegevens. Na ontvangst van de login gegevens kunt u aanmelden. Klik hiertoe op de knop 'Externe medewerkers' die u te zien krijgt op de aanmeldingspagina. Op het invoerformulier dat tevoorschijn komt vult u nu uw opgegeven e-mailadres en ontvangen wachtwoord in.

Antwoord

Neem contact op met de ICT dienst om uw e-mail adres te verkrijgen of uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Opgelet: Enkel personeelsleden binnen de ARKORUM / Sint-Michiel scholengroep beschikken over een Office365 e-mailadres.

Antwoord

Exterene medewerkers beschikken niet over een Office365 e-mailadres en kunnen bijgevolg ook niet via Office365 aanmelden. Om toch te kunnen aanmelden op deze webapplicatie dient u contact op te nemen met de ICT dienst . Hierbij zal u een alternatief e-mailadres moeten opgeven dat u wenst te gebruiken om aan te melden op deze webapplicatie.

Antwoord

Van zodra de administrator van de webapplicatie uw accountgegevens geregistreerd heeft ontvangt u automatisch een e-mail op het e-mailadres dat u opgegeven hebt. Volg de instructies in deze mail om uw e-mailadres te bevestigen. Na bevestiging krijgt u nogmaals een e-mail met daarin in logingegevens die u kunt gebruiken om aan te melden.

Opgelet: Indien u de mail niet in uw inbox terugvindt controleer dan ook even uw 'ongewenste mail' of 'spam' folder in uw mailomgeving.

Antwoord

Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u contact opnemen met de ICT dienst. Indien u uw wachtwoord weet, kunt u hier de status van Office365 controleren. Blijft het aanmeldingsprobleem zich voordoen? Neem dan contact op met de ICT dienst.

Antwoord

Medewerkers die gebruik maken van een Office365 wachtwoord kunnen hun wachtwoord binnen de Office365 omgeving wijzigen. Meld aan via Office365 en wijzig uw wachtwoord in de profielpagina.

Externe medewerkers kunnen hun wachtwoord in de webappicatie zelf wijzigen. Meld aan met uw huidig wachtwoord. Na inloggen klikt u links bovenaan op uw naam. Klik in het menu dat tevoorschijn komt op het item 'Profiel'. Op de profielpagina kunt u een knop terugvinden om uw wachtwoord te wijzigen.

Opgelet: We raden u aan om een uniek en sterk wachtwoord (lang wachtwoord bestaande uit zowel cijfers, hoofdletters, kleine letters als tekens) op te geven

Antwoord

Applicatierechten worden toegekend op groep- of gebruikersniveau. Wenst u toegang tot één of meerdere applicaties neem dan contact op met de ICT dienst


Heeft u een probleem dat niet door een van deze vragen beantwoord kan worden? Neem dan contact op met ICT dienst om u verder te helpen.